czwartek, 22 marca 2018

BŁONA WEWNĘTRZNA OKA

Znalezione obrazy dla zapytania BŁONA WEWNĘTRZNA OKA

Siatkówka (retina) jest cienką błoną o grubości 0,15 - 0,18 mm a wyściełającą w dwóch trzecich tylną powierzchnię naczyniówki.


Tylna część siatkówki zawiera komórki nerwowe i jest światłoczuła natomiast jej część przednia rzęskowa i tęczówkowa, jest niewrażliwa na bodźce świetlne. Siatkówka jest złożonym narządem nerwowym służącym do przetwarzania bodźców świetlnych w bodźce nerwowe i przesyłania ich do ośrodka wzroku znajdującego się w korze mózgowej. Siatkówka składa się z dziesięciu warstw, z których najgłębszą przylegającą do twardówki, jest warstwa komórek barwnikowych pochłaniających padające światła. Kolejną warstwę stanowią komórki wzrokowe pręcikonośne (pręciki, bacilli) i czopkonośne (czopki, coni) będące właściwymi receptorami światła. Pręciki odróżniają światło od ciemności natomiast czopki umożliwiają wyraźne widzenie i rozpoznawanie barw.

W pobliżu tylnego bieguna gałki ocznej znajduje się najważniejszy obszar siatkówki zwany dołkiem środkowym lub plamką żółtą(komórki siatkówki leżące w tym obszarze zawierają żółty barwnik) będący miejscem o największym skupieniu czopków i z tego powodu cechuje się największą wrażliwością na barwy i światło. W dołku środkowym znajdują się wyłącznie czopki, na jego obwodzie występują w niewielkiej liczbie pręciki. Im bliżej skraju siatkówki tym bardziej maleje liczba czopków na jednostkę powierzchni, a rośnie liczba pręcików. Obszar, w którym nerw wzrokowy wychodzi z gałki ocznej pozbawiony jest komórek światłoczułych i stanowi tzw. ślepą plamkę. W tej okolicy znajduje się także miejsce gdzie do wnętrza gałki ocznej wchodzi żyła i tętnica. 

Ogólna liczba komórek czopkowych wynosi około 7 mln., a pręcikowych około 130 mln, zaś nerw wzrokowy zawiera jedynie około 1,2 mln włókien nerwowych.


środa, 21 marca 2018

BŁONA NACZYNIOWA OKA

Znalezione obrazy dla zapytania BŁONA NACZYNIOWA OKA


Pod twardówką znajduje się błona naczyniowa zwana również jagodówką. 

Składa się ona z tęczówki, ciała rzęskowego i naczyniówki.
Naczyniówka (chorioidea) to wielowarstwowa błona zawierająca pigment oraz liczne naczynia krwionośne odżywiające wszystkie struktury gałki ocznej. Ciało rzęskowe (corpus ciliare) ma kształt pierścienia opasującego od wewnątrz gałkę oczną na jej przednim odcinku. Główną częścią ciała rzęskowego jest jest mięsień rzęskowy odpowiedzialny za akomodację oka, który poprzez wiązadła Zinna oddziałuje na soczewkę powodując zmianę jej kształtu.Tęczówka (iris) stanowi przednią część błony naczyniowej w której przebiegają liczne naczynia krwionośne, mięśnie źrenicy oka oraz komórki barwnikowe nadające oczom charakterystyczną barwę, która uzależniona jest od liczby komórek barwnikowych. Tęczówka jest widoczna przez rogówkę jako barwny krążek o średnicy ponad 1 cm mający w środku otwór zwany źrenicą (pupilla) przez który światło wpada do wnętrza oka. Tęczówka kurczy się w jasnym świetle, czego rezultatem - dzięki istnieniu mięśni - zwieracza i rozwieracza, jest mały otwór źrenicy, a co za tym idzie niewielka ilość światła przedostaje się dalej. W ciemności tęczówka rozkurcza się co prowadzi do powiększenia źrenicy, a więc i powierzchni przez którą może wniknąć światło. Tęczówka na swojej powierzchni jest nierówna, posiada liczne promieniste zagłębienia (krypty) oraz okrężne bruzdy. Średnica źrenica zależna od oświetlenia zmienia się w granicach od około 1,5 mm przy jasnym oświetleniu do około 8 mm w ciemności. Reakcja źrenic na światło jest automatyczna i nie podlega naszej woli, naszej kontroli.

Przestrzeń zawarta między obwodową częścią rogówki wraz z graniczną częścią twardówki a podstawą tęczówki i graniczącym z tęczówką odcinkiem ciała rzęskowego, nazywana jest kątem przesącza i odgrywa zasadniczą rolę w prawidłowym krążenia cieczy wodnistej wypełniającej gałkę oczną, a tym samym reguluje ciśnienie śródgałkowego.wtorek, 20 marca 2018

BŁONA ZEWNĘTRZNA OKA

Znalezione obrazy dla zapytania BŁONA ZEWNĘTRZNA OKA


Zewnętrzna, biała, nieprzezroczysta warstwa gałki ocznej, czyli twardówka (sclera) przekształca się u przodu gałki w gładką i lśniącą rogówkę (cornea). 

Twardówka stanowi około 4/5 powierzchni błony włóknistej i tanowi zewnętrzną ścianę gałki ocznej otaczając jej wnętrze ze wszystkich stron oprócz przedniego odcinka, który jest osłonięty przez rogówkę. Grubość twardówki jest największa w jej części tylnej, gdzie wynosi około 1 do 2 mm. Na granicy między twardówką a rogówką biegnie okrężny kanał zwany zatoką żylną (kanał Schlemma), przez który może odpływać z wnętrza gałki oka wypełniająca ją ciecz wodnista. Barwa twardówki zmienia się z wiekiem . U dzieci jest ona niebieskawa, u dorosłych szarawa , w wieku starczym żółtawa z powodu odkładania się w niej złogów tłuszczu.

Najważniejszą częścią zewnętrznej osłony gałki ocznej jest rogówka (cornea), która stanowi część przednią oka o kształcie bardziej wypukłym. Rogówka stanowi wycinek kuli o promieniu około 7,5 mm. Rogówka zbudowana jest z pięciu warstw: nabłonka, blaszki granicznej przedniej tzw. błony Bowmana, istoty właściwiej, blaszki granicznej tylnej tzw. błony Descemeta oraz najgłębiej położonego śródbłonka. Dzięki budowie jest przezroczysta, nie posiada naczyń krwionośnych, a jej odżywianie, odbywa się z naczyń rąbka rogówki, za pośrednictwem cieczy wodnistej oraz częściowo z łez. Rogówka stanowi pierwszą, główną część układu optycznego oka. Jej siła załamująca światło wynosi 42 dioptrie. 

Wadliwe załamywanie promieni światła jest główną przyczyną tzw. wady refrakcji, którą trzeba wyrównywać szkłami korekcyjnymi lub zabiegami chirurgicznymi.


poniedziałek, 19 marca 2018

BUDOWA OKA

Znalezione obrazy dla zapytania BUDOWA OKA


Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. 

Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych siatkówki oka ze strukturami mózgu.

JAK ZBUDOWANE JEST OKO?

Gałka oczna umieszczona jest w oczodole zbudowanym z kości oraz wyłożonym miękką podściółką tłuszczową zwaną ciałem tłuszczowym oczodołu dzięki czemu gałka oczna zyskuje ochronę na rożnego typu urazy. Gałkę oczną poruszana jest przez sześć mięśni ocznych. Dwie pary antagonistycznych mięśni prostych: boczny i przyśrodkowy oraz górny i dolny, obracają gałkę oczną wokół osi pionowej i osi poprzecznej natomiast para mięśni skośnych: dolny i górny, wspomaga ruch. Mięsień skośny górny, przebiegający przez tzw. bloczek kieruje gałkę oczną ku dołowi, odwodzi ją (na zewnątrz) i skręca do wewnątrz (ku nosowi) natomiast mięsień skośny dolny obraca gałkę ku górze, na zewnątrz, a skręca ku skroni. Obie gałki oczne dzięki specjalnemu mechanizmowi koordynacji nerwowej są poruszają się w sposób sprzężony ze sobą. Wychodzący z gałki ocznej w jej tylnym biegunie niej nerw wzrokowy przechodzi przez otwór kostny do wnętrza czaszki i dalej do mózgu.

Powierzchnia zewnętrzna gałki ocznej chroniona jest od przodu przez powieki, które podobnie jak oczodół i jego ciało tłuszczowe zabezpieczają gałkę przed urazami mechanicznymi oraz nadmiarem światła. Ruch powiek rozprowadza płyn łzowy po powierzchni rogówki i spojówki, zapewniając oku stałe nawilżanie. Na brzegach powieki górnej i dolnej znajduje się około 100-150 rzęs a do ich mieszków uchodzą gruczoły łojowe Zeissa i gruczoły rzęskowe (potowe) Molla. Rusztowanie powiek stanowią tarczki, zbudowane z tkanki łącznej w których znajdują się gruczoły tarczkowe Meiboma z ujściem przy tylnej krawędzi powieki. Tylna powierzchnia powiek jest pokryta błoną śluzową zwaną spojówką, która dochodząc do podstawy powiek tworzy zachyłki i przechodzi na gałkę oczną, którą okrywa w przedniej części.

W górno - bocznej części oczodołu znajduje się gruczoł łzowy wydzielający łzy mające za zadanie oczyszczać powierzchnię oka z zabrudzeń i nawilżać ją. Łzy zawierają ok. 0,6 % soli kuchennej, wodę oraz substancję przeciwgnilną, zwaną lizozymem. Właściwości łez są różnorakie, przede wszystkim jednak bakteriobójcze. Ponadto zwilżają one przednią powierzchnię oka ułatwiając w ten sposób ślizganie się po niej powiek, a także chronią rogówkę przed wysychaniem. W pobliżu kąta przyśrodkowego (od strony nosa) obu powiek, na ich tylnej krawędzi, znajdują się punkty łzowe (górny i dolny), stanowiące początek kanalików łzowych, przez które odprowadzane są łzy do woreczka łzowego i następnie do nosa.

Gałka oczna jest kształtem zbliżona do kuli o promieniu u około 11 do 12 mm, jej objętość wynosi około 7 cm3 a masa około 7 do 8 g. Wysunięty najbardziej do przodu szczyt gałki ocznej to biegun przedni natomiast odpowiednio na jej tylnej powierzchni leży biegun tylny. Oba bieguny połączone ze sobą tworzą oś gałki. Przednia część powierzchni gałki ocznej jest bardziej wypukła, tylna - nieco spłaszczona. Wnętrze gałki wypełnia bezpostaciowa substancja (ciało szkliste) znajdujące się pod ciśnieniem pozwalającym na utrzymanie kształtu gałki, która otoczona jest trzema błonami: zewnętrzną włóknistą, środkową naczyniową oraz wewnętrzną zawierającą elementy światłoczułe siatkówką.


niedziela, 18 marca 2018

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED JASKRĄ?

Znalezione obrazy dla zapytania JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED JASKRĄ?

Krok 1: Zapoznaj się z czynnikami ryzyka


Jaskra w swoim wczesnym stadium może nie mieć widocznych objawów. Bardzo ważne dla profilaktyki jest zatem poznanie czynników ryzyka i sprawdzenie u specjalisty czy należy się do grupy podwyższonego ryzyka.

Do czynników ryzyka jaskry należą :

*Wiek (ryzyko jaskry rośnie wraz z wiekiem, przy czym może dotyczyć już osób w wieku lat 30. Istnieją także przypadki jaskry dziecięcej i młodzieńczej).
*Wysokie ciśnienie wewnątrz oka
*Dziedziczność – przypadki jaskry w rodzinie
*Przodkowie pochodzenia azjatyckiego lub afrykańskiego
*Krótkowzroczność
*Wysokie lub zbyt niskie ciśnienie tętnicze krwi
*Zespół naczynioskurczowy (zimne stopy, dłonie, niskie ciśnienie krwi, migreny)

Krok 2: Kompleksowe badanie oczu


Każdy, a szczególnie osoby znajdujące się w grupie ryzyka, powinien regularnie poddawać się kompleksowym badaniom oczu, które powinno uwzględniać:
*Tonometrię: mierzenie ciśnienia wewnątrz oka
*Badanie nerwu wzrokowego: pozwala ocenić strukturę nerwu wzrokowego
*Badanie pola widzenia: mierzy obszar, który pacjent obejmuje wzrokiem patrząc w jeden punkt
*Pachymetrię: pomiar grubości rogówki
*Ocenę budowy przedniego odcinka oka, zwłaszcza tzw. "kąta przesączania” jeżeli podejrzewa się problem z przepływem tzw. "cieczy wodnistej"


wtorek, 6 marca 2018

Stwardnienie rozsiane


Znalezione obrazy dla zapytania Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane postrzegane było do niedawna jako choroba ludzi dorosłych. 

Jednak wraz z rozwojem technologii diagnostycznych i wiedzy na temat SM wykrywanych jest coraz więcej przypadków zachorowań wśród pacjentów poniżej 18. roku życia. Pierwsze symptomy choroby wykryto już u 13. miesięcznego dziecka, a pełną diagnozę SM postawiono u dwulatka. Wczesny początek choroby wiąże się na ogół z wcześniejszą niepełnosprawnością.
Ogromne znaczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego u dzieci ma jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie. Wśród najmłodszych pacjentów jest to jednak szczególnie trudne, ponieważ w wieku dziecięcym występuje wiele chorób, których obraz kliniczny może naśladować SM. Z tego względu niezbędny jest zarówno dostęp do zaawansowanych technologii diagnostycznych, jak i wysokie kwalifikacje personelu medycznego. Niestety w krajach takich jak Polska, gdzie wciąż brakuje należytego, kompleksowego podejścia do problemu SM poziom wiedzy o stwardnieniu rozsianym jest bardzo niski.
Dziecięcy SM można leczyć. Terapia polega na doraźnych interwencjach za pomocą sterydów, dokonywanych w momencie występowania rzutów oraz na leczeniu przewlekłym, mającym na celu zahamowanie postępów choroby - leczeniu immunomodulacyjnym, w którym najczęściej stosuje się interferon. Niestety w Polsce najmłodsi pacjenci z SM mają utrudniony dostęp do nowoczesnego leczenia – programy lekowe Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone są jedynie dla chorych powyżej 16. roku życia.

Jak mówi prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii w Centrum Zdrowia Dziecka, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i członek Komitetu Honorowego polskiej edycji MS Global Dinner Party: „Przede wszystkim należy zacząć głośno mówić o kwestii zachorowań na SM wśród dzieci. Świadomość tego problemu musi się pojawić wśród lekarzy, decydentów, w Narodowym Funduszu Zdrowia, który powinien zaakceptować różne sposoby leczenia. Może wtedy, wspólnym wysiłkiem, uda się wypracować rozwiązania, które pozwolą na właściwą opiekę nad najmłodszymi pacjentami. Niezbędny jest też wzrost społecznej świadomości tego problemu. Tylko w ten sposób dzieci z SM będą mogły liczyć na odpowiednie traktowanie, przejawiające się np. tym, że nie będą izolowane w swoich grupach rówieśniczych.”

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. By wypełniać swoją misję oraz realizować główne założenia stawiane przed organizacją, PTSR współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym, reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym. Jest członkiem European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) i Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). Więcej informacji: www.ptsr.org.pl

Międzynarodowa Grupa Badawcza Stwardnienia Rozsianego u Dzieci (IPMSSG) to międzynarodowa sieć, w skład której wchodzą neurolodzy zajmujący się stwardnieniem rozsianym zarówno u dzieci jak i u dorosłych, naukowcy, lekarze praktycy, przedstawiciele towarzystw stwardnienia rozsianego oraz organizacje, które łączy wizja optymalizacji opieki, edukacji oraz badań nad stwardnieniem rozsianym u dzieci. Celem IPMSSG jest promowanie możliwości współpracy, która pozwoli poszerzyć nasze rozumienie opieki nad dziećmi i młodzieżą ze stwardnieniem rozsianym oraz podobnymi chorobami, oraz w maksymalnym stopniu zwiększyć udział międzynarodowych przedstawicieli w działaniach IPMSSG. Więcej informacji: www.ipmssg.org

Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) – jest międzynarodową organizacją skupiającą stowarzyszenia zrzeszające chorych na SM na całym świecie. Jej misją jest wspieranie badań nad stwardnieniem rozsianym oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na tą chorobę. 

Więcej informacji: www.msif.org

niedziela, 4 marca 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ JASKRY


Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIATOWY DZIEŃ JASKRY
Eksperci alarmują: rośnie zachorowalność na jaskrę. Miliony osób na świecie tracą wzrok, nie wiedząc o swojej chorobie.

6 marca obchodzimy Światowy Dzień Jaskry.Ponad połowa osób która cierpi na jaskrę nie jest świadoma swojej choroby. Jaskra to choroba nerwu wzrokowego, która przez długi czas rozwija się bezobjawowo, nie powoduje bólu, trudno ją zauważyć. Najczęściej wykrywana jest przypadkowo i zbyt późno - 50% chorych na jaskrę podejmuje leczenie dopiero w chwili gdy dochodzi do zaawansowanej i nieodwracalnej utraty widzenia.

Uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę społeczną, jaskra stanowi jedną z głównych i najczęstszych przyczyn ślepoty w krajach gospodarczo i cywilizacyjnie rozwiniętych . Szacuje się, że 7 milionów niewidomych w tych krajach straciło wzrok z powodu jaskry.

Według danych światowych na jaskrę cierpi 70 milionów ludzi . Ocenia się, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa, w 2020 r. liczba ta zwiększy się do 80 milionów . W Polsce choroba ta dotyczy nawet 800 tys. osób, z czego leczy się tylko 300 tys. Według szacunkowych danych Polskiego Związku Niewidomych ok. 18-20 proc. niewidomych w Polsce to niewidomi z powodu jaskry. Zdaniem lekarzy specjalistów rosnąca liczba osób, którym nieodwracalnie grozi ślepota z powody jaskry wynika przede wszystkim z braku odpowiedniej wiedzy na temat tej choroby i niedostatecznego uświadomienia społeczeństwu zagrożenia.

Światowy Dzień Jaskry to wspólna inicjatywa Światowego Towarzystwa Jaskrowego (WGA) oraz Światowego Stowarzyszenia Chorych na Jaskrę (WGPA), której celem jest zachęcenie do podjęcia działań zapobiegających utracie wzroku. W Polsce opiekę nad tą inicjatywą przyjęło Polskie Towarzystwo Okulistyczne. “Tylko wczesne wykrycie jaskry i wczesne rozpoczęcie leczenia daje szansę na powstrzymanie postępu choroby i zachowanie wzroku chorego. Jaskra dotyka ludzi w każdym wieku, aczkolwiek należy pamiętać, że są pewne czynniki, które sprzyjają zachorowaniu, jak przypadki jaskry w rodzinie, choroby układu krążenia, wiek. Kluczowe są zatem regularne, specjalistyczne badania oczu, wykonywane u osób z grupy ryzyka przynajmniej raz do roku” – powiedział prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Konsultant Krajowy ds. Okulistyki, apelując do Polaków o regularne wizyty u lekarza okulisty.

Nieleczona jaskra nieuchronnie prowadzi do całkowitej, nieodwracalnej ślepoty. Ubytki w polu widzenia, będące skutkiem postępującej destrukcji nerwu wzrokowego, są początkowo niezauważalne dla chorego. Ostrość wzroku jest prawidłowa bardzo długo i często dopiero całkowita ślepota jednego oka jest przyczyną wizyty u okulisty. „Dlatego należy aktywnie poszukiwać jaskry i nie czekać z jej rozpoznaniem, aż pojawią się objawy zauważalne przez chorego. Bardzo istotną rolę w walce z tym problemem społecznym mogą odegrać lekarze pierwszego kontaktu poprzez wczesne wykrycie choroby u swoich pacjentów” – powiedział prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski, Przewodniczący Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Powolna utrata wzroku spowodowana nieodwracalnym uszkodzeniem nerwu wzrokowego ma poważny wpływ na jakość życia chorego na jaskrę. Utrata funkcji widzenia osłabia jego zdolność wykonywania podstawowych codziennych czynności - na przykład prowadzenia samochodu. Zaciemnienia pola widzenia powodują dyskomfort widzenia – oko trudniej przystosowuje się przy zmianie środowiska z ciemnego na jasne i odwrotnie, ograniczona zostaje zdolność widzenia szczegółów, chory źle widzi w ciemnych miejscach. Dodatkowo kłopoty ze wzrokiem mają wpływ na kondycję psychiczną chorego na jaskrę. Prawie 35% świeżo zdiagnozowanych chorych na jaskrę potwierdza u siebie objawy rozdrażnienia, lęku i stresu . „Jaskra towarzyszy choremu do końca życia. Jej leczenie jest ukierunkowane na niedopuszczanie lub minimalizowanie pogarszania się widzenia. Aby osiągnąć ten cel ważne jest zrozumienie istoty choroby i współpraca chorego z lekarzem. Przekonanie, że można powstrzymać postęp jaskry warunkuje jakość życia pacjenta” - mówi prof. dr hab. med. Maria Hanna Niżankowska, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Jaskrę.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i prawidłowemu leczeniu jaskry można zahamować jej rozwój, a u części pacjentów w istotny sposób ją spowolnić, umożliwiając choremu dłuższe, samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie starzejącego się społeczeństwa. Pozwoli to również zmniejszyć nakłady finansowe na leczenie jaskry, na które składają się koszty hospitalizacji pacjentów, koszty leczenia powikłań, wydatki z tytułu renty, zwolnienia z pracy, opieki społecznej itp. 

Należy bowiem pamiętać, że im większy stopień zaawansowania choroby tym większe koszty leczenia.Oceń stan swojego zdrowia - nastawienie psychiczne