niedziela, 31 października 2010

Zwyrodnienie plamki żółtej.

Zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem (AMD) - to główny powód utraty wzroku u osób starszych.Na tę chorobę cierpi około 30% populacji po 70. roku życia.

Najczęstsze symptomy:
-niewyraźne widzenie
-ciemne lub puste plamy w środku pola widzenia
-upośledzone widzenie kolorów
-prawidłowy obraz na brzegach pola widzenia

Co to jest AMD?
Plamka żółta  to mały, wrażliwy na światło fragment siatkówki w dnie oka,który jest odpowiedzialny za widzenie centralne (czytanie,rozpoznawanie twarzy itd.) oraz postrzeganie kolorów. W AMD plamka żółta ulega zwyrodnieniu, co prowadzi do utraty widzenia centralnego.Przyczyna choroby nie jest znana. W wysiękowym AMD (10% przypadków) dochodzi do rozrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które stają się źródłem przesieków i krwotoków w obrębie plamki żółtej.Ta postać choroby może doprowadzić do znacznego pogorszenia widzenia w ciągu kilku dni.

W częściej występującym suchym,czyli zanikowym AMD (90% przypadków) plamka żółta staje się cieńsza i ulega degeneracji.Najbardziej zagrożone ta chorobą są osoby powyżej 75.roku życia,a także te,u których w rodzinie wystąpiło AMD.

Jak zapobiegać?
W profilaktyce pomagają takie zasadnicze zmiany w trybie życia, jak:
-rzucenie palenia
-utrzymanie prawidłowej masy ciała
-regularne ćwiczenia fizyczne
-zdrowa, zbilansowana dieta zawierająca przeciwutleniacze

Jak diagnozuje się AMD?
Istnieje wiele sposobów diagnozy.Można np.badać plamkę żółtą przy pomocy oftalmoskopu.Inną metodą jest test Amslera,w którym osoba badana patrzy na obrazek przedstawiający drobną kratkę.Pacjenci z AMD nie widza części środkowej kratki lub widzą ja zniekształconą. Inne badania wykonywane w diagnostyce to angiografia fluoresceinowa lub koherentna tomografia optyczna,które obrazują obecność przesięków, krwotoków i blizn w dnie oka. Na ich podstawie ocenia się stan zaawansowania choroby i możliwość leczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Oceń stan swojego zdrowia - nastawienie psychiczne